Читај ми

ПОПИС НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКТА

Закон о озакоњењу објеката, Сл.гласник РС, број 96/2015, ступио је на снагу 27.11.2015. године и нормира попис незаконито изграђених објеката, према Програму пописа по зонама, односно целинама, који на предлог грађевинске инспекције доноси начелник општинске, односно градске управе.

Попис и евидентирање незаконито изграђених објеката врше грађевински инспектори или комисије за попис незаконито изграђених објеката, које као помоћно радно тело могу образовати јединице локалне самоуправе.

Попис незаконито изграђених објеката по Месним заједницама, радиће се према усвојеној динамици пописа, по којој свака Месна заједница има свој одређени период пописа, током целокупног пописа, о чему ће грађани бити благовремено обавештени  путем средстава јавног информисања и путем Месне заједнице.

Попис свих незаконито изграђених објеката на територији Града Новог Сада, према Закону мора да се заврши до 27.11.2016. године.

Законом је дата могућност да инвеститори незаконито изграђених објеката могу сами да поднесу Обавештења за евидентирање незаконито изграђеног објекта (у даљем тексту обавештења). Образац за попуњавање је доступан и на сајту Града www.novisad.rs

Обавештења се подносе у Месним заједницама и на шалтерима Писарница у Градској кући и Градској управи за урбанизам и стамбене послове почевши од 23.12.2015.године.

Подносиоце обавештења је потребно информисати да ће се попис извршити кад по динамици пописа та Месна заједница дође ред.

Инвеститори нелегалних објеката који НЕ ТРЕБА да поднесу обавештење су они који :
1. су већ поднели захтев за легализацију 
2. су поднели захтев у Катастру по Закону о упису права својине тзв.„Вељином“ закону
3. имају објекат изграђен пре 1968.године
4. имају грађевинску дозволу за објекат, али нису исходовали употребну дозволу
5. имају употебну дозволу, али нису предали на укњижбу

Образложење зашто НЕ ТРЕБА да подносе обавештење:
1. ако су већ поднели захтев за легализацију  - поступак легализације прелази одмах у поступак озакоњења
2. ако су поднели захтев у Катастру по Закону о упису права својине, тзв. „Вељином“ закону – захтев прелази одмах у поступак озакоњења
3. имају објекат изграђен пре 1968.године – ови објекти су легални нема потребе да се озакоњују
4. имају грађевинску дозволу за објекат, али нису исходовали употребну дозволу – подносе захтев у Радничкој 2 за издавање употребне дозволе у редовном поступку
5. имају употебну дозволу, али нису предали на укњижбу – предају захтев за укњижбу у Катастар

За све додатне информације можете се обратити Одсеку грађевинске инспекције
- Од 7 до 15 часова телефоном на број 021/48-72-444
- Диспечер центру телефоном на број 021/48-72-402 ; 021//48-72-403 ; 021/48-72-404
- Електронском поштом на адресу gradjevinska@inspekcija.novisad.rs

Нови Сад, 22. децембар 2015. године

Преузмите obavestenje_o_evidentiranju.docx (application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document 17 KB)