Градске Управе

08.12.2016 - 14:30
Улица Радничка број 2, Телефон: 021/422-644 Факс: 021/452-133 Е-mail адреса: urbanizam@uprava.novisad.rs в.д. начелника:...
08.12.2016 - 14:10
Седиште: Нови Сад, Народног фронта бр. 53 Телефон: 021/ 489 00 00   В.д. начелника: Владан Бумбић В.д. заменика начелника...
06.12.2016 - 17:27
Седиште: Нови Сад, Стевана Брановачког бр. 3 Телефон: 021/ 488 91 00                ...
21.05.2013 - 09:32
Жарка Зрењанина бр. 2, централа 420-299 в.д. начелникa: Зоран Станојевић в.д. заменика начелника: Гордана Вуковић  ...
21.06.2012 - 17:16
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ 21000 Нови Сад, Улица Жарка Зрењанина бр. 2 Телефон: 021/529-238 Факс: 021/ 472-14-65 Е-mail...
07.10.2011 - 09:42
Документи градске управе за здравство У Градској управи за здравство обављају се послови који се односе на: планирање развоја...
07.10.2011 - 09:38
Сeдиштe Грaдскe упрaвe je у Нoвoм Сaду, Улицa Димитриja Tуцoвићa бр. 3, тeлeфoн: 021/4872-444 цeнтрaлa, e-mail: nacelnik@...
04.03.2010 - 13:39
Адреса: Нови Сад, поштански број: 21122, улица Жарка Зрењанина број 2, Телефон: 021/6624-000. в.д. начелника: др Боривоје...
26.08.2009 - 08:24
в.д. Начелника: Станислава Прпа в.д. Заменика начелника: Мира Живковић Дрезгић Телефон: 021/4871-730 021/4871-752 фаx Помоћник...
10.08.2009 - 12:49
Жарка Зрењанина бр. 2, Нови Сад, II спрат, канцеларија број 37 Телефон: 021/520-625, 021/488-29-64 Факс: 021/520-625   в....