Capital Investments

10.12.2019 - 15:16
Центар града део је старог градског језгра који ужива како урбанистичку, тако и заштиту културног добра. Планска документација...
10.12.2019 - 15:15
У западном делу подручја локалитета Југовићев, на потезу северно од Булевара војводе Степе планира се изградња атлетске дворане,...
10.12.2019 - 15:08
За предметни локалите је спроведен УРБАНИСТИЧКО - АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ МОСТА ПРЕКО ДУНАВА НА ПОСТОЈЕЋИМ...
10.12.2019 - 15:07
За предметни локалитет је спроведен АРХИТЕКТОНСКИ КОНКУРС пословно-угоститељског објекта и пешачко-инфраструктурног моста преко...
11.03.2016 - 12:45
Најзначајни инвестициони подухват у 2016. години је комплетно инфраструктурно опремање око 140.000 м² у Радној зони Север IV...
02.06.2009 - 19:54
Планирани мост преко Дунава представља продужетак Булевара Европе (градска магистрала) у правцу југа. Изградњом овог моста...
02.06.2009 - 19:44
Градска депонија (Нови Сад) је организован, ограђен и чуван простор, на којем се смеће третира према предвиђеним Плановима и...
02.06.2009 - 19:38
Изградњом јавне гараже на углу Шафарикове и Успенске улице, у самом центру града, ће се артикулисати вредности и потенцијали...
02.06.2009 - 19:31
Дуж Улице Модене планирана је јавна подземна гаража капацитета око 120 паркинг места по етажи, где број подземних етажа није...