Capital Investments

11.03.2016 - 11:45
Најзначајни инвестициони подухват у 2016. години је комплетно инфраструктурно опремање око 140.000 м² у Радној зони Север IV...
02.06.2009 - 18:54
Планирани мост преко Дунава представља продужетак Булевара Европе (градска магистрала) у правцу југа. Изградњом овог моста...
02.06.2009 - 18:44
Градска депонија (Нови Сад) је организован, ограђен и чуван простор, на којем се смеће третира према предвиђеним Плановима и...
02.06.2009 - 18:38
Изградњом јавне гараже на углу Шафарикове и Успенске улице, у самом центру града, ће се артикулисати вредности и потенцијали...
02.06.2009 - 18:31
Дуж Улице Модене планирана је јавна подземна гаража капацитета око 120 паркинг места по етажи, где број подземних етажа није...