Сервисне информације

29.03.2017 - 06:41
Ветерник СЕКТОР ВОДОВОД РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ • Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 8 до 17 сати бити део Улице војводе Путника (од Улице девет Југовића до Цетињске...
28.03.2017 - 07:42
Збoг рaдoвa нa сaнaциjи хaвaриje бeз вoдe ћe дo 14 сaти бити Бaчкa улицa. Пoстojи мoгућнoст дa ћe у тoку рaдoвa, укoликo зa тим будe пoтрeбe, блoкaдa вoдoвoднe мрeжe бити прoдужeнa и прoширeнa. JКП...
28.03.2017 - 06:47
Нови Сад СЕКТОР ВОДОВОД РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ • Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 8 до 15 сати бити: - Део Улице Петефи Шандора (од Улице Горана Ковачића до Улице...
27.03.2017 - 08:01
Нови Сад СЕКТОР ВОДОВОД РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ • Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 8 до 17 сати бити Улица Теодора Павловића. • Постоји могућност да ће у току...
24.03.2017 - 11:47
Нови Сад СЕКТОР ВОДОВОД НАЈАВА РАДОВА • Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 8 до 17 сати бити Улица Теодора Павловића. • Постоји могућност да ће у току радова,...
24.03.2017 - 08:29
Нови Сад СЕКТОР ВОДОВОД РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ • Због планираних радова на водоводној мрежи без воде ће од 8 до 15 сати бити део Руменачке улице (од Улице Корнелија Станковића до Улице...