Члан Градског већа за привреду

МИЛОРАД РАДОЈЕВИЋ
Члан Градског већа за привреду

Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: +381 21 421 110
Факс: +381 21 526 732
e-mail: milorad.radojevic@novisad.rs

Рођен 6. јануара 1976. године у Врбасу, завршио Гимназију у Врбасу, а затим пољопривредни факултет (агроекономски смер) у Новом Саду.
Од 2006. године запослен у Регионалној привредној комори Нови Сад, прво на позицијама стручног сарадника у Центру за пољопривреду и Центру за маркетинг, информисање и сајмове, а од 2012. године на позицији директора Коморе.

Учествовао на великом броју пројеката који се финансирају из фондова ЕУ.

Служи се енглеским језиком.

Ожењен, отац двоје деце.