Члан Градског већа за комуналне послове

ВЛАДИМИР СТОЈКОВИЋ
Члан Градског већа за комуналне послове

Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: +381 21 527 044
Факс: +381 21 528 186
e-mail:vladimir.stojkovic@novisad.rs

Рођен је 15. јануара 1974. године у Новом Саду.

Дипломирани инжењер друмског и јавног градског саобраћаја.

Радно искуство:

2014. године до данас члан Градског већа за комуналне послове                  2012 - 2014. године  - помоћник градоначелника Новог Сада
2006 - 2009. године - начелник Управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада.
2005 - 2006. године - помоћник начелника Управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада.
2002- 2005. године - самостални стручни сарадник у Управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада.
2001-2002. године - инжењер у међународном саобраћају у ДП "Новотранс" Нови Сад.
1992 -1994. године - власник и директор ПП "Медеја" Темерин.

Професионално ангажовање:

2008. године - учествовао на изради стратегије друштвено-економског развоја Града Новог Сада, Град Нови Сад, Партнерство за локални развој Града Новог Сада, Нови Сад
2006. године - учествовао на изради Студије паркирања у централној зони Новог Сада, у ауторском тиму задужен за развој  мреже паркинг гаража, Факултет техничких наука, Нови Сад
2005 - 2008. године - учествовао на изради просторног плана Града Новог Сада и урбанистичких планова на територији Града Новог Сада, Комисија за планове Града Новог Сада

Говори енглески и руски језик.

Ожењен је, отац троје деце.