Члан Градског већа за буџет и финансије

AЛЕКСАНДРА РАДАК
Члан градског већа за буџет и финансије

Трг слободе 1, Нови Сад
Телефон: 021 525 863, 021 525 747
Факс: 021 527 491
e-mail: aleksandra.radak@novisad.rs

Рођена  26.9.1961. године у Новом Саду.
Матурирала 1980.  у  Центру за образовање кадрова "Јован Јовановић Змај" у Новом Саду. Дипломирала на правном факултету у Новом Саду 1984. -  група кривично правна. Положила  правосудни испит  1985. године.
Радно искуство 30 година.
- Приправник у Општинском јавном тужилаштву  Нови Сад;
- Помоћник секретара за опште и правне послове у Општини Детелинара;
- 26 година запослена у Пореској управи и у том периоду обављала  следеће послове:
- Самостални сарадник за управно надзорне послове на утврђивању пореза
- Порески  инспектор – координатор за управно надзорне послове на утврђивању пореза
- Шеф Одсека у Одељењу  канцеларијске  контроле
- Начелник Одељења  канцеларијске  контроле
- 2005. године добитник награде Најбољи руководилац
- Од  1.7.2014. вршилац дужности Начелника Градске пореске управе Нови Сад.

-Од 25. 9. 2015. члан Градског већа за буџет и финансије

Говори руски језик.
Пасивно знање енглеског језика.
Удата.