ГРАДСКА ПОРЕСКА УПРАВА

в.д. Начелника: Станислава Прпа

в.д. Заменика начелника: Мира Живковић-Дрезгић

Телефон:
021/4871-730
021/4871-752 фаx

Помоћник начелника за физичка лица, предузетнике и правна лица и процену трж. вред. непокретности: Катарина Николић
Телефон:
021/4871-768

Шеф одсека за наплату: Ивана Сворцан
Телефон:
021/4871-725

Шеф одсека за пореско књиговодство и финансијско извештавање: Данка Вајагић
Телефон:
021/4871-770

Информације о утврђивању пореза на имовину физичких лица
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV  спрат
Телефон:
021/ 4871-751
021/ 4871-754
021/ 4871-715
021/ 4871-729
021/ 4871-759
021/ 4871-798
021/ 4871-746
021/ 4871-757
021/ 4871-731
021/ 4871-716
021/ 4871-714
021/ 4871-766
021/ 4871-769
021/ 4871-765

 

Информације о утврђивању пореза на имовину правних лица
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, V спрат
Телефон:
021/ 4871-760
021/ 4871-767

Информације о утврђивању локалне комуналне таксе и посебне накнаде за унапређење и заштиту животне средине
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, V спрат
Телефон:
021/ 4871-762
021/ 4871-763
021/ 4871-743

Информације о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, V спрат
Телефон:
021/ 4871-755
021/ 4871-742

Информације о поступку пријаве потраживања за стечај и ликвидацију
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV и V спрат
Телефон:
021/ 4871-755
021/ 4871-768

Информације у поступку издавања пореских уверења
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, V  спрат
Телефон:
021/ 4871-719  - ЗА ФИЗИЧКА ЛИЦА
021/ 4871-761 - ЗА ПРАВНА ЛИЦА

Информације у поступку повраћаја, прекњижавања и репрограма дуговања
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, V  спрат
Телефон:
021/ 4871-711
021/ 4871-738
021/ 4871-710

Информације везано за коришћење електронског сервиса
Градска пореска управа, Булевар Михајла Пупина 3, IV  спрат
Телефон:
021/ 4871-782

Писарница Градске пореске управе

Градска кућа, Трг слободе 1 шалтери  број 6, 7 и 8
Телефон:
021/ 480-7703

Трг слободе 4 - улаз из улице Илије Огњановића, шалтери 3, 4 и 5
Телефон:
021/ 6616-118
021/ 6616-110