Читај ми

ЗАСЕДАЛО КООРДИНАЦИОНО ТЕЛА ЗА БОРБУ ПРОТИВ НАСИЉА У ОСНОВНИМ И СРЕДЊИМ ШКОЛАМА

Четврта редовна седница Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада одржана је данас у малој сали Скупштине Града Новог Сада.

Након што је усвојен Дневни ред и записник са претходне седнице чланови Координационог тела размотрили су и усвојили обједињене тромесечне  извештаје основних и средњих школа о реализацији превентивних активности, проблемима на пољу безбедности ученика и плановима за њихово превазилажење и на основу извештаја је констатовано да је смањен број насилничког понашања у последња три месеца.

На седници је изнет предлог о потписивању Меморандума о сарадњи који би допринео бољој сарадњи између институција и организација чији су представници чланови Координационог тела за борбу против насиља у основним и средњим школама на територији Града Новог Сада. Присутни су изнели своје сугестије и у вези са израдом нацрта Стратегије деловања Координационог тела.

Договорено је да чланови још једном направе анализу и уколико је потребно изврше корекцију Мера за превенцију насиља и злостављања у школама и да се евентуално напише упутство које би запосленима у основним и средњим школама омогућило њихову успешнију примену.

Нови Сад, 12. јун 2014. године