Čitaj mi

ZASEDALO KOORDINACIONO TELA ZA BORBU PROTIV NASILJA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA

 

Četvrta redovna sednica Koordinacionog tela za borbu protiv nasilјa u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada održana je danas u maloj sali Skupštine Grada Novog Sada.

Nakon što je usvojen Dnevni red i zapisnik sa prethodne sednice članovi Koordinacionog tela razmotrili su i usvojili objedinjene tromesečne  izveštaje osnovnih i srednjih škola o realizaciji preventivnih aktivnosti, problemima na polјu bezbednosti učenika i planovima za njihovo prevazilaženje i na osnovu izveštaja je konstatovano da je smanjen broj nasilničkog ponašanja u poslednja tri meseca.

Na sednici je iznet predlog o potpisivanju Memoranduma o saradnji koji bi doprineo bolјoj saradnji između institucija i organizacija čiji su predstavnici članovi Koordinacionog tela za borbu protiv nasilјa u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Grada Novog Sada. Prisutni su izneli svoje sugestije i u vezi sa izradom nacrta Strategije delovanja Koordinacionog tela.

Dogovoreno je da članovi još jednom naprave analizu i ukoliko je potrebno izvrše korekciju Mera za prevenciju nasilјa i zlostavlјanja u školama i da se eventualno napiše uputstvo koje bi zaposlenima u osnovnim i srednjim školama omogućilo njihovu uspešniju primenu.

Novi Sad, 12. jun 2014. godine