ЗАПИСНИК О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ JАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА – ДОТАЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА МАНИФЕСТАЦИЈА И ДОГАЂАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ