ЗАКЉУЧАК- ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ТЕКУЋИХ РАСХОДА УДРУЖЕЊА У КУЛТУРИ