ZAKLjUČAK- JAVNI POZIV ZA SUFINANSIRANјE TEKUĆIH RASHODA UDRUŽENјA U KULTURI