Читај ми

РАДНА ГРУПА ЗА САНАЦИЈУ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ИСТУПИЛА СА ЕФИКАСНИМ РЕШЕЊИМА

Радна група за санацију јавних и јавно-комуналних предузећа, формирана је у јуну 2014. на иницијативу градоначелника Новог Сада Милоша Вучевића, са циљем да утврди стање у шест јавних и јавно-комуналних предузећа, као и у Предшколској установи „Радосно детињство“.  Радна група је, као један од првих корака, упутила предузећима „Стан“, „Лисје“, „Чистоћа“, „Зеленило“, „Пут“, СПЦ „Војводина“ и Предшколској установи, захтев за доставу докуметације и након тога снимила стање у тим предузећима, што је довело до закључка да је неопходно да се спроведу одређене мере како би сва та предузећа изашла из стања у којем се налазе, а то је пословање са губитком.

- Мере које су до данас донете су утврђивање оптималног броја запослених у сваком од предузећа, затим исплата зарада у складу са оствареним приходима и израда програма за решавање вишка запослених.а у сарадњи са Националном службом за запошљавање  и Синдикатом. Након реализације предвиђених мера, предузећа ће почети да послују позитивно и неће више, кроз додатне субвенције, бити на терету буџета Града. Предвиђено је да за 448 лица, која представљају вишак запослених, престане радни однос, а њима ће према Закону о раду бити исплаћене отпремнине у висини једне просечне зараде без пореза и доприноса за сваку навршену годину рада код послодавца. Исплатом тих отпремнина, износ месечне уштеде за сва предузећа је преко 30 милиона динара, а на годишњем нивоу преко 365 милиона динара. У складу са даљим активностима, јавним предузећима је сугерисано да врше исплату зарада  у складу са предвиђеним планом усвојеним за 2014. годину, а све на основу прихода који остварују. Поједина предузећа су у складу са тим, умањила исплате личних доходака, док су нека увела исплату минималних личних доходака – рекао је шеф Радне групе за санацију јавних и јавно-комуналних предузећа Радован Иветић.

Он је додао, да је поред износа који је предвиђен за отпремнине, Министарству финансија упућен и одобрен захтев да обезбеди сагласност за одобрење исплата додатних субвенција из буџета Града Новог Сада у износу од преко 650 милиона динара, како би се обезбедила средства за санацију и финансијску консолидацију тих предузећа. Након одобрења Министарства финансија и Скупштине града као оснивача, средства ће након ребаланса бити подељена предузећима која ће регулисати своје обавезе према другим предузећима којима је оснивач Република Србија, АП Војводина и Град Нови Сад, као и према комерцијалним добављачима. На основу тога ће градска јавна предузећа санирати своје губитке из претходних година и у 2015. почети позитивно да послују.

- Радна група ће наставити и даље да прати рад тих предузећа, као и да у наредној години примени исти модалитет и за остала јавна предузећа која су пословала са губитком. Наредне године, предузећа више неће користити додатна средства из буџета Града и пословаће уз редовне текуће субвенције, а више ће се базирати на остваривање прихода у оквиру сопствене делатности уз редовно достављање месечних извештаја од стране директора чиме ће се превенирати задуживање и спречити поновно идвајање додатних средстава из буџета Града за санацију – закључио је Иветић.

Нови Сад, 7. новембар 2014. године