Читај ми

РАДИОНИЦА „КОРИШЋЕЊЕ АЛАТА ЗА САМОПРОЦЕНУ ЛОКАЛНИХ МЕХАНИЗАМА ЗА РОДНУ РАВНОПРАВНОСТ“

Организација за европску безбедност и сарадњу – ОЕБС, Мисија у Србији организовала је у Скупштини града Новог Сада радионицу на тему „Коришћење алата за самопроцену локалних механизама за родну равноправност“. Радионици је присуствовао шеф Кабинета градоначелника Новог Сада Александар Петровић који је у уводном предавању изложио основне податке везане за родну равноправност у оквиру активности које се спроводе на нивоу локалне самоуправе. Мисија ОЕБС-а у Србији је подржала израду Алата за оцену рада локалних механизама за родну равноправност чији је основни циљ да омогући јединствену, упоредну и континуирану процену рада локалних механизама, као и да развије стратегију за побољшање њиховог рада.

- У Србији, поред Устава који даје законски основ за уређивање родне равноправности, постоје и конкретни законски документи, као и механизми на покрајинском и локалном нивоу у виду радних тела и одбора који утичу на ту област. Град Нови Сад има формирану Комисију за родну равноправност, која је једним од првих закључака које је донела, установила да се у свим градским службама користи родно осетљив језик. Такође, одржано је много трибина и округлих столова на ту тему који су продубили знања и искуства које Нови Сад успешно већ годинама имплементира у све поре рада и промовише у јавности. Деловање градске управе је у складу са родном равноправношћу - рекао је Александар Петровић и закључио да је родна равноправност на локалном нивоу веома важна за остваривање пуног потенцијала свих грађана, како жена, тако и мушкараца.

Учесници радионице - представници локалних самоуправа из Новог Сада, Зрењанина, Житишта и Бачког Петровца су се сложили да је у процесу унапређења родне равноправности неопходно више пажње посветити механизмима којима једна локална самоуправа располаже, а да томе доприноси и ОЕБС-ова публикација „Алат за самопроцену локалних механизама за родну равноправност“, на основу које се лакше утврђује успешност на пољу родне равноправности локалних самоуправа.

На радионици је закључено да су главни задаци локалне самоуправе у области родне равноправности да осигурава примену међународних докумената, да врши родну процену политика локалне самоуправе и  да промовише принцип родне равноправности и унапређења положаја жена, вођење политике једнаких могућности, предузимање посебних мера, деловање у домену остваривања људских права која се остварују на локалном нивоу и друго.

Нови Сад, 12. новембар 2014. године