ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАМА О ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ЈП СПОРТСКИ И ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР „ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД СА ИНВЕСТИЦИОНИМ УЛАГАЊЕМ У ОБЈЕКАТ СПОРТСКОГ И ПОСЛОВНОГ ЦЕНТРА „ВОЈВОДИНА“ НОВИ САД (ШИФРА ПО