ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПО ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈИМА СЕ ПОДСТИЧУ МЛАДИ ДА АКТИВНО УЧЕСТВУЈУ У ДРУШТВЕНИМ ТОКОВИМА КРОЗ ПОДРШКУ ОМЛАДИНСКИКМ АКТИВНОСТИМА У СКЛАДУ СА ЛОКАЛНИМ АКЦИОНИМ ПЛАНОМ ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ ГРАДА НOВОГ САДА