ZAKLjUČAK GRADSKOG VEĆA GRADA NOVOG SADA POVODOM III JAVNOG KONKURSA ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE

Preuzmite zakljucak_-_penzioner.pdf (application/pdf 1222 KB)