ЗАКЉУЧАК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА ПОВОДОМ III ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ