REZULTATI II JAVNOG KONKURSA ZA IZBOR PROJEKATA ZA SUFINANSIRANJE IZGRADNJE, ODRŽAVANJA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA U GRADU NOVOM SADU U 2018. GODINI