REŠENјE O OBRAZOVANјU I IMENOVANјU KOMISIJE ZA SPROVOĐENјE POSTUPKA PO JAVNOM POZIVU ZA SUFINANSIRANјE TEKUĆIH RASHODA UDRUŽENјA U KULTURI