Čitaj mi

RADNA POSETA POMOĆNIKA MINISTRA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE NOVOM SADU

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić posetio je Grad Novi Sad i tom prilikom održao sastanak sa članom Gradskog veća za upravu i propise Milanom Đurićem i zamenikom načelnika Gradske uprave za opšte poslove Milovanom Amidžićem. Tema sastanka je bila početak  primene odredaba Zakona o opštem upravnom postupku u vezi sa obaveznom razmenom podataka iz službenih evidencija. 

- Gradske uprave Grada Novog Sada su spremne za primenu Novog Zakona o opštem upravnom postupku. Što se tiče baza podataka, tačnije, onih podataka čije vođenje je u nadležnosti Grada Novog Sada oni su bili dostupni i razmenjivali su se službeno između organa Grada i pre stupanja na snagu novog Zakona, tako da će se ta praksa nastaviti i dalјe. To ne znači da će građani dobijati dokumente besplatno, nego će organi između sebe besplatno razmenjivati dokumenta kao što je bio slučaj i pre stupanja na snagu ovog Zakona. Plaćanje administrativnih taksi regulisano je Zakonom o republičkim administrativnim taksama, a ne Zakonom o opštem upravnom postupku - rekao je Milovan Amidžić.

Pomoćnik ministra državne uprave i lokalne samouprave Dražen Maravić je rekao da je  primena prvih odredbi Zakona o opštem upravnom postupku počela 8. juna ove godine.

- Obaveza razmene podataka iz službenih evidencija odnosi se na podatke sadržane u evidencijama, a ne na dokumenta. To znači da građani više ne moraju da pribavlјaju dokumenta sa tim podacima od organa, već se ti podaci direktno pribavlјaju kroz službenu komunikaciju između organa. Razmena podataka ne oslobađa građane od plaćanja administrativnih taksi za potrebe usluga, odnosno upravnih postupaka koje oni ostvaruju pred organima. Ukoliko žele, građani i dalјe mogu da se izjasne prilikom podnošenja zahteva za određenu uslugu da žele sami da prikupe dokumentaciju i u takvim slučajevima oni će i dalјe plaćati takse za sva pojedinačna dokumenta, kao i do sada. Ono što je važno naglasiti jeste da je to pravo, a ne obaveza građana – istakao je Dražen Maravić.

Novi Sad, 16. jun 2016. godine