JAVNI KONKURS ZA FINANSIRANJE I SUFINANSIRANJE PROJEKATA U KULTURI U CILJU NEGOVANJA TRADICIJE U UMETNIČKOM STVARALAŠTVU U 2017. GODINI