ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ И СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У КУЛТУРИ У ЦИЉУ НЕГОВАЊА ТРАДИЦИЈЕ У УМЕТНИЧКОМ СТВАРАЛАШТВУ У 2017. ГОДИНИ