II JAVNI KONKURS ZA DODELU SREDSTAVA IZ BUDžETA GRADA NOVOG SADA ZA 2019. GODINU ZA PODSTICANјE PROGRAMA IZ OBLASTI PRIVREDE OD JAVNOG INTERESA ZA GRAD NOVI SAD KOJA REALIZUJU UDRUŽENјA