II JAВНИ КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ ОБЛАСТИ ПРИВРЕДЕ ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА