Budite prvi koji će testirati nove e-usluge Grada Novog Sada u okviru projekta CLIPS

Grad Novi Sad, u saradnji sa JKP "Informatika" i kompanijom DunavNet, u okviru konzorcijuma od 11 učesnika iz pet evropskih zemalja, radi na realizaciji projekta pod nazivom CLIPS, koji za cilj ima kreiranje pilota inovativnih javnih usluga uz korišćenje takozvanog računarstva u oblaku. Faza testiranja u izolovanim uslovima je završena i sada se pozivaju građani da se uključe u testiranje u realnim uslovima.

Projektom je predviđeno da se putem pilota demonstriraju i evaluiraju mogućnosti korišćenja cloud tehnologija za optimizaciju i efikasnije sprovođenje različitih gradskih servisa, čime se građanima olakšava korišćenje takvih usluga i stvara osnova za kreiranje novih servisa od strane pojedinaca i zainteresovanih kompanija.

Građani koji se prijave da testiraju ove nove potencijalne usluge, svojim komentarima i predlozima omogućiće proveru da li primenjena tehnološka rešenja odgovaraju stvarnim potrebama. Svi koji žele da daju svoj doprinos u procesu stvaranja ovog modernog servisa mogu se registrovati na vebsajtu clips.dunavnet.eu i:

  • pristupiti evidenciji svojih računa kod JKP "Informatika",
  • promeniti broj članova domaćinstva (za individualno stanovanje moguće je povećati ili smanjiti broj članova domaćinstva, za kolektivno stanovanje samo povećati),
  • pregledati ponude osiguravajućih kuća,
  • kompanije mogu iskoristiti otvorene podatke koje pruža gradska uprava za kreiranje sopstvenih aplikacija i servisa.

Takođe, građani se pozivaju da preuzmu aplikaciju za pametne telefone mojNS, na https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eu.smartsantander.participatorysensing.mojns pomoću koje je moguće prijaviti određene komunalne probleme odgovarajućim javnim službama.

Pored Novog Sada, pilot usluge u okviru projekta CLIPS testiraju se i u Bremerhafenu (Nemačka), Lečeu (Italija) i Santanderu (Španija). Pun naziv projekta Evropske unije koji se finansira iz sredstava programa FP7 je Cloud Approach For Innovation In Public Services ("Inovativan pristup pružanju javnih usluga kroz računarstvo u oblaku"). Više informacija možete pronaći na zvaničnom vebsajtu: www.clips-project.eu.