106. SEDNICA KOMISIJE ZA PLANOVE SKUPŠTINE GRADA NOVOG SADA - ČETVRTAK, 15. OKTOBAR 2020. GODINE