106. СЕДНИЦА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА - ЧЕТВРТАК, 15. ОКТОБАР 2020. ГОДИНЕ