Канцеларија за особе са инвалидитетом

Канцеларија за особе са инвалидитетом обавља послове који имају за циљ унапређење положаја лица са инвалидитетом са пребивалиштем на територији Града Новог Сада.

Делокруг рада Канцеларије обухвата: пружање одговора и информација у што краћем временском року, унапређење сарадње и афирмисање рада удружења особа са инвалидитетом која обављају своју делатност на територији Града Новог Сада, праћење конкурса и сарадња са потенцијалним домаћим и страним донаторима, прикупљање података за израду годишњег програма спровођења Акционог плана приступачности, и ангажовање у изради софтверског програма за вођење евиденције приступачности.

Канцеларија се налази на првом спрату Пословног центра „Аполо“, Трг слободе број 3 у Новом Саду и ради сваког радног дана од 07,30 до 15,30 часова.

Сви заинтересовани грађани могу доћи лично или контактирати Канцеларију позивањем броја 021/425-727 и путем електронске поште на адресу kancelarijaosi@novisad.rs.