Град Нови Сад пружа

Домски смештај:

У оквиру домова за пензионере Геронтолошког центра „Нови Сад“, пружају се следеће услуге:
Смештај:
Дом Лиман, Фрушкогорска улица број 32, Нови Сад
Дом Ново Насеље, Улица Бате Бркића број 17, Нови Сад
Дом Футог, Улица Железничка број 46, Футог
Икупан смештајни капацитет 868 места.
Апартмани/гарсоњере, собе и стационари.
Укључује: исхрану, здравствену заштиту, негу и хигијену, социјални рад,  психолошка помоћ, радно окупациона активност, културне активности.

Помоћ у кући:

Право на помоћ у кући обезбеђује се старим, изнемоглим хронично-оболелим лицима и другим лицима која нису у стању да се сама старају о себи, пружањем следећих услуга:

 1. одржавање личне хигијене,
 2. нега корисника,
 3. одржавање хигијене стана, и
 4. помоћ ради задовољавања егзистенцијалних и других потреба.

Одржавање личне хигијене обухвата:

 • тоалету непокретних, полупокретних и сенилних корисника,
 • хигијену усне дупље,
 • купање са прањем косе непокретног, полупокретног, сенилног и инконтинентног болесника,
 • дневну тоалету инконтинентног корисника са купањем,
 • шишање, фризирање и бријање,
 • сечење ноктију (једном седмично),
 • превенцију настајања декубитуса и конктрактура,
 • хигијенску припрему непокретног и полупокретног корисника за узимање оброка,
 • одржавање ортопедских помагала и прибора за личну хигијену,
 • отклањање грубе нечистоће инконтинентног корисника,
 • бригу о физиолошким потребама корисника у постељи, и
 • лековиту клизму.

Нега корисника обухвата:

 • постављање корисника у одговарајући корективни положај,
 • примену купке и облога,
 • обраду декубитуса и других рана,
 • једноставно превијање,
 • хигијену катетера, вештачког ануса и каниле,
 • давање клизме, и
 • остале послове везане за негу корисника (контрола узимања лекова и слично).

Одржавање хигијене стана обухвата:

 • одржавање чистоће у стану,
 • намештање кревета,
 • дезинфекцију кревета,
 • прање посуђа,
 • прање и пеглање рубља, и
 • ношење рубља у сервис за прање и његово преузимање.

Помоћ ради задовољавања егзистенцијалних и других потреба обухвата:

 • набавку прехрамбених и других производа,
 • кување намирница,
 • допремање готових оброка,
 • припрему сервирање и храњење сенилно-дементних корисника,
 • храњење полупокретног, непокретног и корисника са сметњама жвакања и гутања,
 • доношење огрева и загревање стана, и
 • набавку неопходних ствари за стан и плаћање рачуна.

Поред наведених послова кориснику се пружа помоћ у успостављању и одржавању сарадње са службама социјалне заштите и приликом институционалног смештаја, посете здравственим установама и слично, путем:

 • Геронтолошког центра „Нови Сад“,
 • Екуменске хуманитарне организације (ЕХО),
 • Каритас деканата Нови Сад,
 • Новосадског хуманитарног центра,
 • Хуманитарне организације „Владика Платон Атанацковић“,
 • Црвеног крста Новог Сада - Градске организације, у приградским насељима путем волонтера,

Клубови за одрасла и старија лица

У Клубу се, зависно од интересовања и потреба чланова Клуба, организују следеће активности:

 • задовољавање свакодневних социјалних потреба (социјална интеграција и рехабилитација, солидарност, развијање социјалне сигурности и др.);
 • културно-забавне активности (коришћење библиотечког фонда, дневне и недељне штампе, посете установама културе, афирмација стваралачких и уметничких афинитета чланова кроз рад различитих секција и др.);
 • образовне активности (организовање сусрета и предавања са различитим стручњацима, учење страних језика, организовање курсева и сл.);
 • рекреативно-рехабилитационе активности (окупациона терапија, организовано коришћење базена за пливање и других спортских терена, организовање такмичења у различитим окретним играма, заједничке шетње, излети, путовања и др.);
 • услуге социјалног рада;
 • сервисне услуге (прање и пеглање рубља, исхране и сл.).

Данас у саставу Геронтолошког центра "Нови Сад" делује 16 Клубова:

Редни број

Назив клуба

Место и адреса

Број телефона

1.

Ново насеље

Ново насеље    Нови Сад, Бате Бркића 17

4889-400 / локал 460

2.

Олга Петров

Нови Сад, Футошка 67

528-364

3.

Раднички

Нови Сад, Браће Могин 2

518-286

4.

Грозда Гајшин

Нови Сад, Његошева 24

451-886

5.

23. Октобар

Нови Сад, Париске комуне 44

6331-530

6.

Иво Андрић

Нови Сад, Народног фронта 71

466-107

7.

Коста Шокица

Нови Сад, Радоја Домановића 17

6338-771

8.

Козара

Футог, Цара Лазара 22

895-698

9.

Ветерник

Ветерник, Иве Лоле Рибара 1

821-634

10.

Prva Vojvođanska Brigada

Нови Сад, Футошка 60

6621-300

11.

Клиса

Нови Сад, Савска 27

6414-453 (услужни)

12.

Слана бара

Нови Сад, Ченејска 54

419-821

13.

Владимир Назор

Петроварадин, Чајковског 1

431-356

14.

Лиман 2

Нови Сад, Раваничка 5

6350-190

15.

Каћ

Каћ, Краља Петра I br. 5

6213-906

16.

Пролеће

Бегеч, Ђуре Јакшића 66

29-99-188

Дневни боравак:

Дневни боравак обезбеђује се хронично оболелим лицима, одраслим и остарелим лицима са инвалидитетом и лицима са почетним стадијумом деменције.

У дневном боравку, у зависности од интересовања и потреба корисника, корисницима се обезбеђују следеће услуге:

 • превоз од стана до дневног боравка и назад,
 • ишрана (доручак, ручак и, по налогу лекара, ужина),
 • одржавање личне хигијене,
 • услуге здравствене заштите (мерење виталних функција, давање оралне терапије, физикална терапија - кинези терапија и, по налогу лекара специјалисте, електротерапија),
 • радна и окупациона терапија, културно-забавне и спортско-рекреационе активности,
 • контакт и сарадња са Центром за социјални рад Града Новог Сада, здравственим установама и породицом корисника.

Услуге дневног боравка, обезбеђују:

 • Геронтолошки центар „Нови Сад“, у склопу дома на Новом Насељу, Улица Бате Бркића број 17
 • Екуменске хуманитарне организације (ЕХО),
 • Каритас деканата Нови Сад,
 • Удружења грађана „Алчајмер“, за оболеле од Алчајмерове болести
 • Удружења пензионера Града Новог Сада

Прихватилиште за одрасла и старија лица у Футогу, Железничка 46

У оквиру комплекса Дома за старије и пензионере у Футогу, као засебан и наменски грађен објекат, функционише Прихватилиште за одрасла и старија лица. Функција Прихватилишта за одрасла и старија лица је да прихвати и привремено збрине сва лица у стању социјалне потребе, која су акутно угрожена. Прихватају се и привремено, али свеобухватно, збрињавају лица која се тренутно налазе у ситуацији да су витално угрожена због тешког здравственог стања, лоше материјалне ситуације, нерешеног стамбеног проблема, алкохолизма, друштвено негативног понашања (скитња, просјачење).

Смештајни капацитет Прихватилишта је 35 места.

Услуге које се пружају корисницима обухватају: смештај у савременом и функционално опремљеном објекту, ишрана, здравствена заштита и нега, услуге социјалног рада, радно-окупационе терапије, културно-забавних и спортско-рекреативних активности.

Смештај у Прихватилишту траје до повратка корисника у породицу или до коначног збрињавања у неку од установа социјалне заштите.

Хумани услови смештаја, норматив стручног кадра, начин спровођења стручног поступка, стварају оптималне услове за социјалну рехабилитацију лица на смештају.

Прихватне станице – Дневни боравак за бескућнике у Новом Саду,

Булевар краља Петра I 28ц,

Услугама прихватне станице и дневног боравка за бескућнике обухваћена су егзистенцијално угрожена одрасла и старија лица на територији града Новог Сада.

У Прихватну станицу и дневни боравак за бескућнике корисници долазе: на личну иницијативу, на иницијативу центра за социјални рад, дојавом грађана, интервенцијом здравствене установе, интервенцијом полицијске управе.

У склопу Прихватне станице и дневног боравка за бескућнике пружају се следеће услуге:

 • обезбеђивање релевантне документације за идентификацију
 • помоћ у остваривању одређених права из области здравствене и социјалне заштите
 • успостављање комуникације са надлежним центрима за социјални рад и са породицом корисника
 • упућивање на лечење или у Прихватилиште за одрасла и старија лица
 • превоз до установе здравствене заштите или у Прихватилиште
 • враћање у место боравка куповином карте за превоз
 • хигијенску обраду (купање, шишање, пресвлачење, прање и сушење гардеробе корисника, обезбеђивање веша и половне гардеробе и обуће)
 • ишране (суви оброк и топли напитак)
 • организовање слободног времена корисника

Радно време Прихватне станице и дневног боравка за бескућнике је радним даном од 7h до 19h и викендом од 7h до 18h