Читај ми

КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ГРАДА НОВОГ САДА УРУЧЕНА НАГРАДА ЗА ИЗУЗЕТАН ДОПИНОС РАЗВОЈУ ПРИВРЕДЕ РЕГИОНА

Поводом обележавања Дана Регионалне привредне коморе Нови Сад, 9. јуна 2014. године одржана је свечана додела Јунске награде компанијама и појединцима који су препознати као најуспешнији и најзаслужнији за развој привреде региона у протеклој 2013. години, а Канцеларији за локални економски развој Града Новог Сада припала је част да буде у оквиру заслужних добитника.

Председник Регионалне привредне коморе Нови Сад, доц. др Драган Лукач, на свечаном догађају уручио је награду шефу Канцеларије за локални економски развој, проф. др Маријани Дукић-Мијатовић.

- Од бројних успешно реализованих активности Канцеларије можемо издвојити више од 20 одобрених пројеката укупне вредности преко 5.000.000 евра, финансираних углавном из фондова Европске уније, али и других развојних програмa. Такође, на иницијативу Канцеларије уведени су додатни подстицаји за инвеститоре допуном Уредбе о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени мањој од тржишне цене, односно закупнине, или без накнаде ("Службени гласник РС", бр. 13/2010, 54/2011, 21/2012 и 121/2012), што је Град Нови Сад ставило у равноправан положај са другим инвестиционим дестинацијама у Србији – истакла је проф. др Маријана Дукић-Мијатовић.

Канцеларија за локални економски развој ће и у наредном периоду настојати да остварује изузетан допринос развоју привреде региона и да учествује у реализацији визије Града Новог Сада, успешног и ефикасног административног центра који подстиче и подржава развој савремене привреде.

Нови Сад, 11. јун 2014. године