ЈАВНA НАБАВКA УСЛУГА – СЕРВИСИРАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЛИФТОВА И ПОКРЕТНИХ СТЕПЕНИЦА (ШИФРА: ЈНМВ-4/2017)