JAVNA NABAVKA USLUGA – SERVISIRANјE I ODRŽAVANјE LIFTOVA I POKRETNIH STEPENICA (ŠIFRA: JNMV-4/2017)