Читај ми

УСАВРШАВАЊЕ ПРИМАРНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА

Управа за привреду Града Новог Сада је закључила уговор са Универзитетом у Новом Саду - Пољопривредни факултет Нови Сад, који ће држати обуку пољопривредним произвођачима са територије Града Новог Сада за 2015. годину како би се упознали са актуелним темама у области пољопривредне производње.

Образовање и усавршавање примарних пољопривредних произвођача на територији Града Новог Сада је планирано као реализација мере Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Града Новог Сада за 2015. годину и вршиће се по унапред утврђеном програму. Неке од тема које ће се обрађивати биће значај осигурања у пољопривреди, профитабилност пољопривредне производње, предности организовања и удруживања пољопривредних произвођача у циљу ефикасније производње и повећања конкурентности и друге.

Циљ образовања и усавршавања примарних пољопривредних произвођача је обезбеђивање вишег нивоа знања из наведених тематских области, чиме им се помаже у вођењу и унапређењу пољопривредних газдинстава и наступању на тржишту.

Обука ће се одвијати петком у периоду од 16.00 до 18.00 часова у просторијама месних заједница на територији Града Новог Сада, и то:

- Футог – 11.12.2015. и 25.12.2015. године
- Каћ– 11.12.2015. и 25.12.2015. године
- Кисач (Клуб пољопривредника) – 15.01.2016. и 29.01.2016. године
- Сремска Каменица – 15.01.2016. и 29.01.2016. године

Предавачи ће обезбедити видео презентације које ће пратити свако предавање. Након завршетка обуке Универзитет у Новом Саду - Пољопривредни факултет Нови Сад ће издати одговарајуће уверење о похађању обуке за све полазнике који су одслушали већину предавања.

Управа за привреду Града Новог Сада

Нови Сад, 8. децембар 2015. године