ТРЕЋИ ПОЗИВ НА ЈАВНУ РАСПРАВУ У ВЕЗИ СА НАЦРТОМ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ КУЛТУРНОГ РАЗВОЈА ГРАДА НОВОГ САДА