Читај ми

САОПШТЕЊЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, СЕКТОРА КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ у вези догађаја од 25. октобра 2012. године

Дана 25.10.2012. године, око 00:05 часова, Комунална полиција је запримила пријаву у вези ремећења кућног реда буком у стану у стамбеној згради у Новом Саду,  Милетићевoј улици бр. 43. По истој је поступала надлежна патрола која је изашла на лице места, како би се установила основаност наведене  пријаве, и у зависности од тога предузеле предвиђене мере, односно санкције, с обзиром на то да је према градској Одлуци о кућном реду у стамбеним зградама (''Сл. лист Града новог Сада'', бр. 4/11 и 1/12) у току било време предвиђено за одмор, када су станари у обавези да се понашају на начин који обезбеђује мир и тишину у згради.

Доласком на предметну локацију, око 00:15 часова, дошло је до тежег напада на патролу комуналних полицајаца и њиховог физичког повређивања, узрокованог насилничким понашањем лица, које се претходно представило као станар. Након одбијања да утиша музику и престане са даљим стварањем буке, којом се остали станари ометају у мирном коришћењу њихових станова, прекршилац је наставио са вербалним вређањем поступајуће патроле и дрско је одбио да на увид покаже личну карту, како би се утврдио његов идентитет. Закон о комуналној полицији (''Сл. гласник РС'', бр. 51/09) предвиђа да се у таквој ситуацији врши довођење тог лица надлежном органу ради утврђивања идентитета. Из разлога безбедности која је била угрожена присуством већег броја лица, обавештено је Министарство унутрашњих послова, односно Полицијска испостава сталног дежурства и интервенција, чији припадници су се појавили убрзо након званичног позива и који су предузели мере из своје надлежности. 

Само поступање Комуналне полиције је окончано употребом средстава принуде у складу са наведеним законом, тако да је дошло до везивања лица одговорног за настали инцидент, јер је спорно лице наставило са пружањем отпора, а постојала је и основана сумња да ће се удаљити са места прекршаја, па је исто приведено у службене просторије ПУ Нови Сад – ПИ Стари Град, од стране припадника МУП-а,.

Критичном приликом оба комунална полицајца су задобила лаке телесне повреде и збринута су у Ургентном центру Клиничког центра Војводине (расекотина усне, ударац у главу, ноге).

Комунална полиција је у току обављања послова из своје надлежности, свакодневно изложена претњама и насртајима на физички и психички интегритет службеника, и ово је већ трећи напад на овај орган у последњих 3 месеца. Подсећамо да се озбиљнији напад на патролу Комуналне полиције десио дана 20/21. јула 2012. године на градској плажи ''ШТРАНД''.

Градска управа за инспекцијске послове ће, да би се у будућности предупредиле овакве ситуације, предузети све мере, како би се адекватно санкционисали наведени прекршиоци, а обзиром да је о истом извештено и Министарство унутрашњих послова, ПУ Нови Сад, која ће по службеној дужности поднети кривичне пријаве против свих извршилаца за кривична дела ''НАСИЛНИЧКО ПОНАШАЊЕ'' и ''НАПАД НА СЛУЖБЕНО ЛИЦЕ'' за то надлежном Основном јавном тужилаштву у Новом Саду.

                                                        В.Д. НАЧЕЛНИКА
                                                    Владимир Балабан с.р.

                                                        

                                                         Начелник 
                                                Комуналне полиције                           
                                                Мирослав Лакетић с.р.