Читај ми

РЕАКЦИЈА ГРАДА НА ОДЛУКУ ПОВЕРИЛАЦА АТП „ВОЈВОДИНА“

Поводом одлуке поверилаца АТП „Војводина“ да се крене у принудну наплату средстава са рачуна Града Новог Сада, став Града је да је то апсолутно погрешан потез док се не заврши ревизијски поступак, односно да треба сачекати коначну одлуку Врховног касационог суда. У случају да се средства наплате принудним путем и поделе повериоцима, а да одлука Врховног касационог суда буде супротна садашњој пресуди, биће практично немогуће вратити средства у буџет Града. За то ће такође неко сносити одговорност. Уколико до принудне наплате дође Град Нови Сад ће морати урадити ребаланс буџета за 2013. годину и смањити позиције буџета које се углавном односе на инвестиције и капиталне пројекте што свакако не би било добро за Град и грађане Новог Сада.

Дејан Мандић
Члан Градског већа за финансије

Нови Сад, 26. фебруар 2013. године