Читај ми

ПРЕВЕНЦИЈА ЗЛОУПОТРЕБЕ ПСИХОАКТИВНИХ СУПСТАНЦИ У ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Члан Градског већа за здравство проф. др Золтан Хорват отворио је стручни скуп „Превенција злоупотребе психоактивних супстанци у основним школама Града Новог Сада“ који је одржан у Заводу за здравствену заштиту студената. Стручни скуп и истоимена публикација, намењени су запосленима у образовању деце узраста од 7 до 14 година у Новом Саду, а настали су као резултат сарадње Црвеног крста Новог Сада, Градске управе за здравство и Комисије за борбу против дрога Града Новог Сада.

- Злоупотреба психоактивних супстанци је велики проблем, не само у Новом Саду, већ је то глобални проблем на светском нивоу. Посебно је застрашујуће то што се старосна граница спушта на све млађе и млађе категорије. То је један од главних разлога зашто смо организовали овај семинар посвећен борби против злоупотребе дрога код деце од 7 до 14 година. Еминентни предавачи ће просветне раднике упознати са главним проблемима, начином на који да их препознају и наравно како да их превенирају док је још сам почетак – рекао је проф. др Золтан Хорват који је додао ће Град Нови Сад наставити са улагањем у превенцију и едукацију.

Секретар Црвеног крста Новог Сада Драган Лазић истакао је да та градска организација има основни задатак да се бави превенцијом, као и то да има снажну подршку Града Новог Сада за своје активности.

- У оквиру пројекта Црвеног крста Новог Сада, финансираног средствима Градске управе за здравство и у координацији са Комисијом за борбу против дрога, формиран је стручни тим који чине психолог, психијатар и радник МУП, а који води родитељске састанке на тему превенције зависности од дрога у основним и средњим школама на територији Новог Сада. Циљ родитељских састанака јесте едукација родитеља о проблему злоупотребе и зависности од дрога, са жељом да се и они активирају и укључе у борбу против ове опаке болести – рекао је Драган Лазић.

Рeaлизaтoри скупa су стручњaци кojи сe, нa дирeктaн или индирeктaн нaчин, бaвe прoблeмимa нaркoмaниje и упoтрeбoм других психoaктивних супстaнци. Рeч je o лeкaримa, инспeктoримa из СУП-a, стручним сaрaдницимa из oснoвних шкoлa, кao и прeдстaвницимa oргaнизaциja кojи сe бaвe eдукaциjoм млaдих и рoдитeљa o нaчинимa прeвeнциje нaркoмaниje.

Нови Сад, 27. новембар 2017. године