ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 2019. ГОДИНУ