ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ РЕДА ПРВЕНСТВА О ДОДЕЛИ СТАНА ИЛИ ПОРОДИЧНЕ КУЋЕ ЗА КАТЕГОРИЈУ – ЛИЦЕ БЕЗ СТАНА КОЈЕ ИМА СВОЈСТВО БОРЦА ПРВЕ КАТЕГОРИЈЕ, КАО И КОРИСНИК ПРАВА ИЗ ОБЛАСТИ БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ И ЗАШТИТЕ ЦИВИЛНИХ ИНВАЛИДА РАТА – РАТНИ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ