ПРЕДЛОГ ЛИСТЕ ПРОГРАМА ОД ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД НОВИ САД У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ЗА 2021. ГОДИНУ ЗА I, III, IV И V ГРУПУ ПРИОРИТЕТА