Читај ми

ПРЕДАВАЊА О ОРГАНСКОЈ ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Прво предавање у склопу промоције Акционог плана развоја органске и контролисане производње у пољопривреди на територији Града Новог Сада за 2013. годину одржано је у Футогу, у уторак 26.фебруара.

Након представљања мера у оквиру Акционог плана од стране представника Града, професори са Пољопривредног факултета одржали су двочасновнo предавањe на тему органске пољопривредне производње пред 30-так суграђана, а потом је отворена кратка дискусија на поменуту тему.

У наредне три недеље биће организовано још пет предавања и то: у Каћу 28. фебруара, у Ковиљу 05. марта, у Ченеју 07.марта, Кисачу 12. марта и у Новом Саду 14. марта 2013. године.

Циљ наведених предавања јесте промовисање органске пољопривредне производње и анимирање што већег броја пољопривредних газдинстава да се укључе у поменути Акциони план развоја органске и контролисане производње.
Током претходне две године у програм подршке Града органској производњи укључено је десет пољопривредних произвођача, као и Пољопривредна школа са домом ученика из Футога, а обухваћено је укупно 37,8 ха пољопривредног земљишта.
Циљеви и задаци органске пољопривредне производње за 2013. годину су усмерени ка повећању броја произвођача укључених у програм,  повећању површина земљишта под контролисаном и органском производњом, уравнотеженој биљној и сточарској производњи и др.
Органска производња је производња пољопривредних и других производа која се заснива на примени метода органске производње у свим фазама производње,  а која искључује употребу генетички модификованих организама и производа који се састоје или су добијени од генетички модификованих организама,  као и употребу јонизујућег зрачења. То је систем одрживе пољопривреде који се базира на високом поштовању еколошких принципа путем рационалног коришћења природних ресурса, употребе обновљивих извора енергије, очувања природне разноликости и заштите животне средине.

Нови Сад, 27. фебруар 2013. године