Читај ми

ПОТПИСАН ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЈАВНО-КОМУНАЛНА ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА НОВОГ САДА

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић потписао је Посебан колективни уговор за јавно-комунална предузећа и друга јавна предузећа Града Новог Сада са три репрезентативна синдиката. У име Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Новог Сада уговор је потписао Зоран Радосављевић, за Грански синдикат јавних саобраћајних и комуналних делатности „Независност“-Регионално повереништво Нови Сад потписник је био Обрад Тепић, а представник Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије у Новом Саду био је Миладин Драгаш. Тим кoлeктивним угoвoрoм урeђена су прaвa, oбaвeзe и oдгoвoрнoсти зaпoслeних из рaднoг oднoсa у jaвно-кoмунaлним и другим jaвним прeдузeћимa чиjи je oснивaч Грaд Нoви Сaд, кao и мeђусoбни oднoси учeсникa тог кoлeктивнoг угoвoрa.

- Настављамо економско-социјални дијалог Града Новог Сада и репрезентативних синдиката у јавним и јавно-комуналним предузећима. Желим да се захвалим људима са којима успешно, кроз отворен дијалог, сарађујемо већ пет година, а ово је трећи посебни колективни уговор који потписујемо. Ови представници синдиката се никада нису бавили јефтином демагогијом, односно нису политизовали ову тему која је од прворазредног значаја за запослене у јавно-комуналном сектору, јер су увидели да имају озбиљну подршку од стране Града. Заједнички циљ је да се кроз разне модалитете, омогући запосленима да на најбољи начин пружају комуналне услуге у нашем граду, а све у интересу грађана Новог Сада. У рекордно кратком року смо све дефинисали, постигли договор, наишли на разумевање од стране синдиката, а сматрам да смо и ми показали разумевање за њихове предлоге. Суштински смо задржали све оно што је дефинисано и у претходном колективном уговору, а усклађени су неки технички детаљи са важећим републичким колективним уговором. Решавамо много заједничких тема, а у том процесу наилазимо на ствари око којих се лакше или теже договарамо. То и јесте задатак синдиката - да на најбољи могући начин штити интересе запослених, а са друге стране, Град Нови Сад као оснивач јавних предузећа, да води рачуна о буџету и о општем јавном интересу - рекао је градоначелник Милош Вучевић.

Зоран Радосављевић се захвалио градоначелнику и његовим сарадницима што је сарадња везана за нови колективни уговор била на највишем  нивоу и истакао да је тај акт јако важан за све људе запослене у јавно-комуналним предузећима.

- Ово је један основни, иницијални акт који штити сва прва радника, почевши од безбедности и здравља на раду, до њихових зарада и других права која проистичу из њега – рекао је Радосављевић.

Његов колега из Синдиката запослених у комунално-стамбеној делатности Србије Миладин Драгаш нагласио је да је уз велики труд и разумевање Града дошло до потписивања тог уговора који је од великог значаја за све запослене у ЈП и ЈКП и позвао сва предузећа којима истиче колективни уговор да приступе сачињавању новог, јер ће наићи на подршку оснивача и синдикалних организација. Обрад Тепић из синдиката „Независност“ рекао је да је наредни корак да се у предузећима у којима је истекао или која немају колективни уговор, изнађе модел како да се награде радници који највише раде или који раде у тешким условима.

Нови Сад, 11. април 2017. године