Читај ми

ОДРЖАНА ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ПОЛИТИКЕ ЗА МЛАДЕ

Нацрт Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2015-2018. године представљен је данас у Скупштини Града Новог Сада. Централном догађају, у оквиру Јавне расправе, присуствовали су чланови Комисије за израду овог докумета и велики број представника организација које се баве младима. Присутне је поздравио члан Градског већа за спорт и омладину Предраг Свилар који је изразио задовољство што су млади активно учествовали у изради новог Локалног акционог плана.

- Подршка младих нам је од изузетне важности у доношењу овог документа. Они могу најбоље да препознају који су то проблеми са којима се суочавају и решавањем којих питања желе да се баве. Зато смо све оне који су аплицирали укључили у процес израде документа, а веома нам је важно и да чујемо мишљење, критике и сугестије представника организација које се баве младима. Након завршетка консултативног процеса, очекујем а ће Градско веће на првој наредној седници усвојити Нацрт и да ће се он ускоро наћи пред одборницима Скупштине Града Новог Сада- истакао је Предраг Свилар и додао да Локално акциони план дефинише и покретање Омладинског центра где ће организације које реализују ЛАП, али и они млади који нису формално организовани имати могућност да представе своје идеје и спроводе део својих активности.

Локални акциони план политике за младе Града Новог Сада је документ који доноси Скупштина Града Новог Сада, а којим се уређује нарочито: активно учешће младих у друштвеном животу, обезбеђивање остваривања права младих на једнаке шансе, информисање младих, подстицање и вредновање толеранције, демократије, изузетних постигнућа младих, подстицање и развијање формалног и неформалног образовања, подстицање и стимулисање запошљавања и самозапошљавања младих и омладинског предузетништва, унапређивање безбедности младих, одрживог развоја и здраве животне средине, очување и унапређивање здравља младих и других активности и области од значаја за младе. Комисија за израду ЛАП-а груписала је потребе младих у 9 области: образовање младих, запошљавање младих, здравље младих, култура и слободно време младих, волонтерски рад и активизам младих, безбедност младих, информисање младих, млади у заштити животне средине и одрживом развоју, социјална политика према младима.

Јавна расправа о Нацрту Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада за период од 2015-2018. године траје до 23. фебруара 2015. године. На званичном сајту Града Новог Сада (www.novisad.rs) и Градске управе за спорт и омладину Града Новог Сада (www.sio.novisad.rs) објављен је Нацрт новог Локалног акционог плана политике за младе Града Новог Сада, како би заинтересоване стране могле да се информишу. Сви заинтересовани, примедбе или сугестије могу послати путем електронске поште на адресу: lapns2015@gmail.com
                             
Нови Сад, 19. фебруар 2015. године