Читај ми

ОБУСТАВЉЕН РАД СА СТРАНКАМА У ГРАДСКОЈ УПРАВИ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Сходно Закључку Владе Републике Србије 05 Број: 53-2561/2020 од 16. марта 2020. године, због новонастале ситуације и предузимања мера у борби против ширења вируса COVID-19, Градска управа за комуналне послове Нови Сад, обавештава јавност да се обуставља рад са странкама путем непосредног контакта.

Наставак обављања послова ће се обезбедити путем писане или електронске поште или телефонским путем. Обустава рада са странкама путем непосредног контакта се спроводи до дана престанка ванредног стања.

Kомуникација са Градском управом за комуналне послове може се остварити, и све потребне информације из делокруга рада ове управе добити, путем следећих бројева телефона: 021-4882-987, 021-4882-952 и 021-4882-929, као и путем следећих e-mail адреса:
nikolina.suput@uprava.novisad.rs
zenja.zakic@uprava.novisad.rs
zoran.srdic@uprava.novisad.rs
natasa.ozegovic@uprava.novisad.rs

Нови Сад, 19. март 2020. године