Читај ми

ОБИЛАЗАК РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПРЕЧИСТАЧА ОТПАДНИХ ВОДА У БЕГЕЧУ

Среда, 3. јул 2019. године
10.00 часова
На уласку у Бегеч, после бензинске пумпе, а код хале са плавим кровом (на кривини) скреће се лево и земљаним путем долази се до локације пречистача

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обићи ће радове на изградњи пречистача отпадних вода у насељу Бегеч.

Изградњом пречистача биће омогућено да раније изграђена канализациона мрежа буде доведена у функционално стање, чиме се решава један од најкрупнијих комуналних проблема у овом насељу, а такође се доприноси очувању животне средине јер се спречава загађење земљишта и подземних вода.

За обезбеђење адекватног квалитета пречишћене воде, предвиђена је примена комбинованог поступка механичко-биолошког пречишћавања, чиме ће бити задовољени сви неопходни услови заштите животне средине, нарочито заштите околног земљишта, као и површинских и подземних вода.

Нови Сад, 2. јул 2019. године