Читај ми

ОБИЛАЗАК ОСНОВНЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“

Понедељак, 9. септембар 2019. године

10.00 часова
ОШ „Вук Караџић“
Улица Радоја Домановића бр. 24

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић обићи ће Основну школу „Вук Караџић“ у којој су окончани радови на надоградњи објекта чиме је школа добила 400 м2 додатног простора, односно четири учионице, два тоалета и једну просторију за наставнике.

Поред тога у 2019. години та школа је учествовала на јавном конкурсу Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, где је добила средства за суфинансирање реализације пројекта уградње котлова са већим степеном корисног дејства у јавним установама - реконструкција гасне топловодне котларнице, а из буџета Града Новог Сада су обезбеђена додатна средства за суфинансирање тог пројекта.

За ову школу у 2019. години предвиђена су и средства из буџета Града у износу од 2 348 000 динара за одржавање кухиње и трпезарије, за замену подне и зидне облоге, дотрајалих инсталација водовода и канализације у кухињи, столарију и за молерско-фарбарске радове.

У приземљу објекта Основне школе "Вук Караџић" адаптиран је простор за децу предшколског узраста, који ће бити на располагању Предшколскoj установи "Радосно детињство". За наведни простор обезбеђена су средства за набавку опреме у износу од 2 100 000 динара.

Нови Сад, 6. септембар 2019. године