Читај ми

ОБИЛАЗАК АМБУЛАНТИ ДОМА ЗДРАВЉА "НОВИ САД" У ПЕТРОВАРАДИНУ И СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

У оквиру акције обилазака здравствених установа, које су у склопу примарне здравствене заштите члан Градског већа за здравство прим. др Петар Новаковић посетио je амбуланте Дома здравља "Нови Сад" у Петроварадину и Сремској Каменици где се упознао са радом и просторним капацитетима тих објеката.

- Још једном смо се уверили да су просторни капацитети и опрема у амбулантама у приградским насељима задовољавајући, међутим неки сегменти примарне здравствене заштите, а ту пре свега мислим на стоматолошку службу, нису адекватно кадровски покривени - изјавио је прим. др Петар Новаковић и додао да ће у наредном периоду у синхроном деловању са менаџментом Дома здравља "Нови Сад"  радити  на томе да се побољша покривеност заштите здравља становништва из приградских насеља са свим сегментима из домена примарне здравствене заштите.

У амбуланти у Сремској Каменици запослено је 5 лекара опште праксе, два педијатра и два стоматолога али само за децу и поједине групе становништва чије трошкове покрива Фонд за здравствено осигурање. У амбуланти у Петроварадину, поред службе опште медицине у оквиру које ради 6 лекара,  постоји и служба кућног лечења, патронажа, педијатрија, гинекологија, стоматологија, а 2,5 дана недељно у овој амбуланти раде и специјалисти интерне медицинe. У обе амбуланте "Дома здравља" постоји и лабораторија која ради 2 пута недељно.

Нови Сад, 6. новембар 2012. године