ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ДАВАЊА КОНЦЕСИЈЕ ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ИЗГРАДЊУ, УПРАВЉАЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ГАРАЖА НА ТЕРОТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА